Безплатна доставка и връщане

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


 

Общи положения

Настоящата Политика на поверителност, ведно с последващите й изменения и допълнения (“Политика за поверителност”) и заедно с Общите условия на Сайта (www.verychi.eu), представлява основата, на която личните данни, които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас и от всички наши партньори-трети лица, с които имаме договорни взаимоотношения във връзка с предоставяните от нас услуги и извършваната от нас търговска дейност. Молим да прочетете настоящата Политика за поверителност внимателно. Ако не сте съгласни с нея, не ни предоставяйте Вашите лични данни (т.е. не извършвайте регистрация на Сайта), като в такъв случай можете да бъдете посетител на Сайта (нерегистриран потребител). Молим да имате предвид, че дори и при липса на регистрация, при посещение, разглеждане на Сайта и извършване на покупки (като нерегистриран потребител), Вашият браузър може да сервира бисквитки или други инструменти, събиращи определени лични данни, като Вие може да се откажете от същите посредством настройките на конкретния браузър или посредством външни инструменти като Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en и др. (за повече информация, молим, запознайте се с Общите условия на Сайта).

Преди да ни предоставите лични данни (включително свой валиден имейл адрес) чрез Сайта, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете настоящата Политика за поверителност, съгласявайки се да събираме и обработваме Вашите лични данни.

VERYCHI си запазва правото да прави промени по всяко време в настоящата Политика за поверителност чрез публикуване на променените условия на Сайта, като в такъв случай Вие отново ще бъдете помолени да приемете съответната изменена Политика за поверителност.

Какъв е предметът на тази Политика за поверителност и кое налага нейното приемане

От 25 май 2018 година в Европейското икономическо пространство, вкл. в България, започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) - https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=991. Негова цел е да защити в най-висока степен личните данни на всички субекти-физически лица. Основните права на субектите на данни, защитата на които VERYCHI съблюдава и гарантира, са, без изброяването да е изчерпателно:

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас, дали и доколко ние обработваме Ваши лични данни и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до същите;
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни;
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си, имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от системите, които използваме ние;
 • Право на възражение срещу обработването: имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни от наша страна;
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на лични данни;
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган (КЗЛД); и др. 

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител на Сайта (вкл. посетител на същия), се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес и др.

 

Събирани и обработвани лични данни

Личните данни, които предоставяте на VERYCHI, ще бъдат използвани във връзка с обслужването Ви като клиент, както и за обработката и доставката на поръчаните от Вас артикули, осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин, ако сте дали изрично съгласие за последното

Ние поемаме ангажимент данните, които получаваме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото европейско и българско законодателство и само за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Предоставянето на лични данни е доброволно, но следва да имате предвид, че без предоставянето им няма да бъде възможно да използвате всички функционалности на Сайта и да извършите надлежна покупка на нашите артикули.

 

Видове събирани и обработвани лични данни

 1. Данни, събирани от регистрирани потребители на Сайта
 • Лични данни за регистрация на потребителя – данни, които конкретният потребител ни предоставя, когато се регистрира на Сайта така, както е посочено в Общите Условия на Сайта, и по-конкретно: име и фамилия на клиента и валиден имейл адрес, както и индивидуална парола за всеки отделен потребител. (Индивидуалната парола на потребителя е достъпна и обработвана единствено от трето лице-обработващ Shopify, с което VERYCHI се намира в договорни отношения – в тази връзка, вж. по-долу секция „Разкриване на Ваши лични данни на трети лица“);
 • Лични данни за доставка на закупени артикули – име и фамилия на получател на доставката; адрес за доставка и телефонен номер за контакт;
 • Лични данни относно плащания от страна на потребителя – банкова информация; информация за дебитни и/или кредитни карти (както е посочено в Общите условия на Сайта). Този тип данни биват събирани и обработвани от страна на PayPal – трето лице-обработващ, с което VERYCHI се намира в договорни отношения - в тази връзка, вж. по-долу секция „Разкриване на Ваши лични данни на трети лица“);
 • Данни, събирани от прочитане на бисквитки – за повече информация, запознайте се със секция „Политика за бисквитките“ в Общите условия на Сайта;
 • IP адрес;
 • Идентификатор на браузъра, използван от потребителя;
 • История на направените търсения в категориите артикули, предлагани на Сайта, както и история на покупките Ви;
 • Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието Ви с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра Ви; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата; др.
 1. Данни, събирани от посетители (нерегистрирани потребители) на Сайта 
 • IP адрес;
 • Идентификатор на браузъра;
 • История на направените от Вас търсения в категориите артикули, предлагани на Сайта, както и история на покупките Ви;
 • Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието Ви с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра Ви; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата
 • Данни, събирани от прочитане на бисквитки – за повече информация, запознайте се със секция „Политика за бисквитките“ в Общите условия на Сайта; др.

 

Цел на обработка на личните данни

Ние обработваме предоставените от Ваша страна лични данни за различни цели, сред които, но не изчерпателно:

 • Изпълнение на нашите задължения като продавач и доставчик на артикули с марката VERYCHI;
 • Предоставяне функционалностите на Сайта по най-ефективния начин;
 • Предоставяне на информация, продукти или услуги, които сте заявили от нас;
 • Пазарен анализ и статистически проучвания за вътрешни цели на VERYCHI; др.

 

Разкриване на Ваши лични данни на трети лица

I. VERYCHI и Сайтът използват популярната платформа за електронна търговия Shopify, за да създадат и поддържат електронния си магазин. По-конкретно, информацията, която ние предоставяме на Shopify може да включва: имена на потребителите; имейл адреси; адреси за доставка; данни за осъществените плащания; телефони за контакт; IP адреси; информация за инициирани поръчки (вкл. незавършени такива); информация за браузър и устройство, т.н. Така предоставената информация се използва за администриране на направените поръчки, за превенция на измами (вкл. с лични данни), за автентикация на регистрирани потребители, които са забравили своята индивидуална парола или потребителско име, както и за подобряване на предоставяните от Сайта и платформата Shopify услуги, вкл. за извършване на автоматизирани операции (посредством т.нар. „artificial intelligence“ метод (метод на изкуствения интелект при извършване на автоматизирани операции).

За повече информация относно правилата за поверителност, които платформата Shopify прилага, молим, проследете следния линк: https://www.shopify.com/legal/privacy.

II. VERYCHI обработва онлайн плащания (извършени чрез кредитни и дебитни карти) посредством платформата 2Checkout (2Checkout.com Inc.), с която VERYCHI се намира в партньорски отношения. В процеса на обработка на онлайн разплащания 2Checkout може да събира всяка необходима за процедиране на същите плащания информация, като например: имена на картодържател; телефонен номер; имейл адрес; адрес за фактуриране; адрес за доставка; информация за банкови сметки; информация относно кредитни и дебитни карти; дата на раждане; данни относно идентификационни документи и др. В допълнение, 2Checkout може да събира и информация, базирана на реализирано потребителско поведение, която е необходима за обработка на заявките за закупуване на артикули от VERYCHI, като например: видове закупени артикули, начин, валута и място на извършване на заплащане на артикулите; размер на трансакциите; посетени други уебсайтове и др. За пълно проявление на функционалностите на 2Checkout последното може да използва и бисквитки, "web beacons" и логове. Подробна информация за видовете обработвани лични данни, целите на обработка, функционалностите, спефициките на платформата 2Checkout, както и за третите лица, с които същата се намира в отношения на обмен на информация, можете да откриете на: https://www.2checkout.com/legal/privacy.

III. Ние можем да разкриваме Вашите лични данни и пред други трети страни - доставчици на услуги, включително, но не само, за целите на доставка на поръчани от Вас артикули по куриер, изпращане на физическа поща, имейл, SMS или др., или които предоставят услуги на нас, например, но не само – доставка на платове и шивашки пособия и др. Такова разкриване е разрешено, при условие че такива трети страни имат нужда от достъп до данните, за да предоставят своите услуги, но няма да имат право да ги използват за други цели, по-конкретно за техните собствени вътрешни търговски цели, както и няма да имат право да ги трансферират към трети лица, освен при наличие на законово основание за това (изпълнение на договорни задължения; съгласие на потребителите; съдействие на компетентните органи и др.).

По-конкретно, по отношение на куриерските компании, с които VERYCHI работи и на които съответно може да даде достъп до Вашите лични данни единствено за целта на осъществяване на доставка на поръчаните от Вас артикули, то куриерските компании са, както следва:

VERYCHI обръща внимание, че за да се извършат доставки на артикули извън пределите на ЕС/ЕИП, персоналната информация на поръчалите съответните артикули потребители може да бъде предадена към страни извън ЕС/ЕИП, като с извършване на поръчка с посочен адрес на доставка извън ЕС/ЕИП, Вие се съгласявате с този вид предаване на Вашите лични данни. Местното действащо законодателство в юрисдикцията на доставката извън ЕС/ЕИП може да не покрива стандартите на действащото законодателство на ЕС/ЕИП, за което обстоятелство Вие се считате надлежно уведомени. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиките относно обработване на лични данни на FedEx и TNT, преди да направите поръчка, която следва да бъде обслужена от тях на територия извън ЕС/ЕИП.

 

Отмяна на съгласие за предоставяне, обработка и съхранение на лични данни

Потребителят може да оттегли своето съгласие с Политиката за поверителност на VERYCHI и/или да заяви отмяна на регистрацията си, в случай че такава е била извършена, и изтриване от Сайта по всяко време и без да дължи каквато и да било допълнителна такса. 

В тази връзка, можете да се свържете с нас по телефон или имейл, така както същите са посочени в секция „Обща информация“ от Общите условия на Сайта.

След като потребителят е заявил искането си за отмяна на предоставеното от него съгласие за обработка и съхранение на личните му данни, съответно – отмяна на направената от него регистрация, всички негови данни ще бъдат изтрити от системата на VERYCHI, така че VERYCHI няма да има повече достъп до тях.

 

Сигурност на данните

VERYCHI се задължава да въведе подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира сигурността на Вашите лични данни съобразно всички императивни изисквания на приложимото европейско и българско законодателство.

Цялата лична информация за Вас, която ние получаваме, се съхранява на сървъри на платформата за електронна търговия Shopify, като VERYCHI не притежава и оперира свои сървъри. 

Потребителят носи собствена отговорност за съхраняване на конфиденциалността на избраната от него индивидуална парола при регистрация в Сайта (когато същата е била направена).

 

Срок на съхранение на лични данни

Съхраняването на Вашите лични данни продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение, т.е. докато се намираме в договорни отношения (вкл. докато не са изтекли гаранционни срокове или в други срокове съгласно приложимото законодателство). Дори и след изтичане на горните срокове, ние и третите лица-обработващи, с които имаме договорни отношения, можем да продължим да съхраняваме Вашите лични данни, за да бъдем в изпълнение на законови изисквания, освен ако не сме получили Вашето изрично искане за забравяне и изтриване на данните Ви. Ние ще продължим да съхраняваме анонимни или анонимизирани данни, като например, но не само – посещения на сайтове (без идентификатори) и др., за целите на вътрешна статистика, подобряване на услугите ни и др.

 

Други

Настоящите Правила за поверителност представляват неразделна част от Общите условия за ползване на услугите, достъпни на Сайта и следва да се тълкуват във връзка с тях по повод извършването на покупки от Сайта.

За всякакви въпроси, неуредени в тази Политика за поверителност, можете да се свържете с отдел „Обслужване на клиента“ на Сайта. Ние ще положим всички усилия, за да отговорим на Вашите запитвания и ще съдействаме за разрешаването на всеки евентуално възникнал проблем по приятелски начин и във възможно най-кратки срокове. 

Всеки един потребител може да пазарува напълно спокойно от VERYCHI, като ние полагаме всички усилия, гарантиращи сигурността на Вашите лични данни и покупки.

Ако възникнат конфликти между потребителя и VERYCHI, същите ще бъдат разрешавани в дух на взаимно разбирателство и компромиси, като, ако това се окаже невъзможно, компетентен да разгледа и разреши евентуално възникналия спор ще бъде българският съд, прилагайки българско и европейско законодателство.